Fremtidens designsystem

Man kan like det eller ikke, men livet blir mer og mer digitalt. Nye digitale produkter dukker opp kontinuerlig, og behovet for en helhetlig og gjennomtenkt design har aldri vært større. Nettsiden er bedriftens ansikt utad, men designet må være mer enn bare en visuell identitet. Det må handle om noe mye større: En helhetlig, gjennomtenkt struktur.

Som bedrift ønsker man å fremstå som konkret og tydelig, man ønsker å kommunisere «hvem er vi». Samtidig skal funksjoner og oppgaver for brukerne ivaretas, og det kan være utfordrende uten en helhetlig plan. Et designsystem handler om å se ting i en større sammenheng, å samle flere faktorer til en velfungerende helhet.

Et designsystem beståer av flere faktorer: retningslinjer, UX «beste praksis» og et bibliotek av UI-komponenter. Sammen skal disse ivareta bedriftens visuelle profil, de skal effektivisere ulike prosesser og samle teamene som alle drar i samme retning — mot et best mulig resultat.

SpitsMedia bruker såkalt atomisk designmetodikk — istedet for å designe sider, skaper vi byggeklosser som settes sammen og kan brukes igjen og igjen, i fremtidige løsninger. Denne formen for legoklossebygging blir stadig fremhevet som en suksessfaktor når ulike bedrifter og organisasjoner bygger opp sine nettsider. En slik løsning krever grundig organisering og detaljerte beskrivelser av av biblioteker. Med en god oppbygging i bunn, vil nettsiden på sikt være være ressursbesparende — og gi brukerne en enklere arbeidsdag.

Vi lager gjerne systemet for deg!

Ta kontakt!

Et digitalt designsystem kan beskrive retningslinjer og UX «beste praksis», og har gjerne et fyldig bibliotek av UI-komponenter.

Maler i Bridge.

En styleguide kan dokumentere og gi veiledning til overordnet design, men en enkel styleguide garanterer ikke suksess frem i tid på samme måte som et designsystem.