Styleguide for Bergens Tidende

Klare retningslinjer er nødvendig for å skape et helhetlig uttrykk. Da Bergens Tidende redesignet avisen for noen år siden, var en skikkelig designmanual høyt prioritert. Side for side, seksjon for seksjon, er avisens visuelle profil tydelig vist og forklart. Manualen er laget av Camilla i SpitsMedia som i en årrekke har vært med i ulike designprosjekter for Bergens Tidende.

Trenger du en styleguide? Vi tilpasser innhold etter ditt behov.

Ta kontakt!
Maler i Bridge.